Anh Hùng
Tác giả: Gió Thổi Lá Bay
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Gió Thổi Lá Bay

Anh Hùng

=======
Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC Anh Hùng> tại TRUYENTR.INFO
========

Thể loại
: tiên hiệp, sắc hiệp, huyền huyễn, 

Trong truyện tác giả nêu lên một số địa điểm và nhân vật lịch sử của Việt Nam nhưng đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật.

Nội dung truyện có nhiều tình tiết vui vẻ, những màn sắc thịt độ nóng cao các bạn nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé, main chính siêu lầy bực...

Cảnh giới tu luyện: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tướng, 

võ vương, Võ Tôn, Võ Quân, Võ Thánh, Võ Đế, Võ Thần.... 

Luyện dươc sư: nhất phẩm tới thập phẩm. 

Yêu thú: nhất giai tới thập giai. 

...... 

Truyện có yếu tố 18+. 

Chương mới nhất

Danh sách chương