Bách Việt Thánh Tôn
Tác giả: Bắc Môn Tán Nhân
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Bắc Môn Tán Nhân

Bách Việt Thánh Tôn

Thể loại: tiên hiệp 

Ở vùng đất Lục Tinh vị diện,thì có thể nói đây là vị diện lấy quốc gia làm nền móng.Xungg quanh có các nước san sát thường hay tranh giành tài nguyên nhằm mục đích phát triển tộc mình.

Bắt nguồn từ việc Đại Việt Quốc được thành lập được mười vạn năm, cũng nhờ khoảng thời gian đó mà có  thực lực vừa đủ để coi là cường đại nên được thăng cấp thành Cổ Việt Quốc. Nhưng mà cây cao thì đón gió lớn, một quốc gia non trẻ có nhiều tài nguyên tu luyện đã hấp dẫn những cổ quốc lâu đời khác nổi dã tâm xâm chiếm.

Một đứa bé ứng kiếp số mà sinh, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, làm các cổ quốc chú ý từ đó đẩy nhanh kế hoạch. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Đứa bé đó liệu có thể giúp tộc Bách Việt thoát khỏi tình cảnh vạn kiếp bất phục này hay không?

Hãy đón xem trong Bách Việt Thánh Tôn.

P/s: Đây là thời không khác vì thế tất cả tên nhân vật, địa danh chỉ trùng hợp không có tính lịch sử ở thực tế