Bất Bại Sát Ma Thần
Tác giả: Triệu Phương Linh
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Triệu Phương Linh

Bất Bại Sát Ma Thần

Thể loại: huyền huyễn, huyền ảo, tiên hiệp 

Ta... Ta chính là Sát Ma Thần!!!!!

Kiếp trước, ta chính là kẻ sáng tạo ra thế giới này. Kiếp này, ta sẽ tận hưởng sự thú vị của những sinh vật mà ta tạo nên.

Ta chính là bất bại, kẻ mạnh nhất toàn vũ trụ cũng đã từng chết dưới tay ta. Kẻ sánh vai cùng ta không hề có một ai, nhưng kẻ dưới trướng ta lại có hàng tỷ người.

Bất Bại Nam Thần chỉ xứng làm võ tướng của ta. Tiên Nữ Giáng Trần cũng chỉ xứng làm hầu nữ của ta.

Kẻ do ta bồi dưỡng, chính là tuyệt thế thiên tài, kẻ không do ta bồi dưỡng, không thể coi là tuyệt thế thiên tài.

Vận mệnh nhân loại do ta quyết, vận mệnh vũ trụ do ta quyết, kẻ làm trái ý ta - Sống không bằng chết.

Ta chính là Phan Long Tuấn

Phân Loại Cảnh Giới:

1. Vô Hình Cảnh 

2. Thoái Hình Cảnh

3. Sắc Hình Cảnh

4. Thủ Hộ Cảnh

5. Tiên Phong Cảnh

6. Vô Uý Cảnh

7. Đồ Lục Cảnh

8. Chí Cao Cảnh

9. Thảo Phạt Cảnh

10. Bất Bại Cảnh

11. Vô Tử Cảnh

12. Xích Hư Cảnh 

13. Xích Hoàng Cảnh

14. Xích Vương Cảnh

15. Xích Thiên Cảnh

16. Xích Thần Cảnh

17. Xích Tôn Cảnh

18. Xích Đế Cảnh

19. Xích Thánh Cảnh

20. Xích Tiên Cảnh

21. Thiết Linh Cảnh

22. Soái Nguyên Cảnh

23. Tiên Lân Cảnh

24. Tận Diệt Cảnh

25. Huỷ Diệt Cảnh

26. Chinh Phục Cảnh

27. Thống Trị Cảnh

28. Thánh Phạt Cảnh

29. Cứu Thế Cảnh

30. Tuyệt Sát Cảnh

31. Sát Thần Cảnh

32. Bất Diệt Cảnh

33. Đấng Sáng Thế Cảnh

Mỗi cảnh giới được chia làm chín tầng: Nhất Trọng -> Cửu Trọng. 

Thập Trọng chính là cảnh giới trong truyền thuyết.