Chí Tôn Kiếm Hoàng
Tác giả: Nửa Bước Tang Thương
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Nửa Bước Tang Thương

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Dịch giả: Nhóm Gia Đình Quý Tộc

Thời kỳ cổ đại, khi mà các bộ tộc vẫn còn ở sát nhau thì có một thiếu niên trong trấn nhỏ bị rơi xuống thiên nhai, trùng sinh mà sống lại.

Cậu thiếu niên đó sau này đã trở thành một truyền kỳ, một giai thoại anh hùng làm chấn động cả vùng vạn tộc cổ đại.