Cửu Vũ Thần Tôn
Tác giả: Cửu Khỏa Tùng​
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Cửu Khỏa Tùng​

Cửu Vũ Thần Tôn

Tác giả: Cửu Khỏa Tùng​

Thể loại: Tiên Hiệp

Giới thiệu:

Một thiếu niên một đường võ đạo bị phán án tử hình, ngoài ý muốn đạt được một hạt châu thần bí. Từ nay về sau, một thiếu niên kiên nghị bất khuất, bước lên một hành trình càng rộng lớn hơn...

Danh sách chương