ĐÂY LÀ HÀNH TINH CỦA TA
Tác giả: Cơ Xoa
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Cơ Xoa

ĐÂY LÀ HÀNH TINH CỦA TA

một đời Tiên Đế Hạ Quy Huyền cùng kẻ thù lưỡng bại câu thương, ở vũ trụ hoang vắng hành tinh địa hạch bên trong bế quan chữa thương.

Hành tinh hoàn cảnh từng bước bị trên người hắn tràn ra Tiên linh chi khí cải tạo, thành linh khí dồi dào đáng sống hành tinh.

Nguyên sinh vật bắt đầu hóa người tu luyện, phát triển ra chính mình văn minh.

Một số năm sau, đến từ dải Ngân Hà nhân loại thám hiểm phi thuyền tới chỗ nầy.

Các cấp vị diện, không biết tên mạnh mẽ sinh mệnh bắt đầu chăm chú vào nơi này.

Nhiều mặt va chạm, anh hùng cùng nổi lên.