Đế Vương Ký
Tác giả: Chuabietyeu
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Chuabietyeu

Đế Vương Ký

Tiên Thiên Đế Quốc có vị thái tử tên là Cao Phúc Nguyên, y bị chính bạn thân mình phản bội đầu độc y ngay vào đêm trước khi y ngồi lên ngai vàng.

Để rồi trãi qua 500 năm, lại xuất hiện một thiếu niên cũng tên Cao Phúc Nguyên từ một đất nước nhỏ ở cực nam Hồng Hoang Đại Lục, mạnh mẽ quật khởi, câu chuyện từ đây bắt đầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Các cảnh giới trong truyện:
Cảnh giới võ đạo 
Luyện Thể Cảnh 
Võ Giả Cảnh 
Võ Cường Cảnh 
Võ Sư Cảnh 
Võ Tông Cảnh 
Hùng Anh Cảnh 
Bá Giả Cảnh 
Hầu Giả Cảnh 
Vương Giả Cảnh 
Đế Cảnh 

~~~~~~
Cảnh giới ma pháp sư 
Ma Pháp Học Đồ
Ma Pháp Giả
Ma Pháp Sư 
Đại Pháp Sư
Đạo Quân 
Thiên Quân 
Đại Thiên Quân

Danh sách chương