Hàn Vân Trọng Sinh
Tác giả: Hảo Tiên Sinh
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Hảo Tiên Sinh

Hàn Vân Trọng Sinh

Hàn Vân gặp bất trắc ngã xuống, " Ác giả ác báo " vốn tưởng rằng mọi chuyện kết thúc tại đây, ai ngờ hắn vẫn được luân hồi, là trời cao muốn hắn đền bù tội lỗi sao?
- Cảnh Giới:
Luyện Khí 
Trúc Cơ 
Kim Đan 
Nguyên Anh
...

Danh sách chương