Hệ Thống Toàn Năng
Tác giả: Shinzz
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Shinzz

Hệ Thống Toàn Năng

Thể loại: tiên hiệp, đô thị, hiện đại 

Ngươi có thể nói cho ta biết thật sự thì người cần cái gì?

Nếu ngươi muốn của cải? Thi ta cho ngươi của cải

Còn nếu như ngươi muốn danh vọng? Ta vẫn có thể cho ngươi danh vọng

Ngươi muốn sức mạnh? Ta cho ngươi bất khả chiến bại 

Chắc ngươi đang tò mò xem Ta là ai ư? Ta là Hệ Thống Toàn Năng