Hoa Vũ Anh Hùng Truyện
Tác giả: Tiểu Hắc
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Tiểu Hắc

Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Cốt truyện là cuộc hành trình tu luyện bước lên đỉnh cao tu tiên giới của anh chàng Ninh Tiểu Hắc -  đệ tử 49 của Nhất Niệm phái - Ninh Tiểu Hắc. Những cuộc đấu tranh tìm đường sống trong tuyệt lộ, những bí cảnh đầy hấp dẫn nhưng cũng vô vàn hiểm nguy, hắn dần kinh qua tất cả, có được thực lực ngày càng mạnh mẽ, cũng chính nhờ đó mà giúp Nhất Niệm Phái vượt qua nhiều phen hung hiểm.

Dù trải qua bao nhiêu hiểm ác của tu tiên giới nhưng trong thâm tâm Ninh Tiểu Hắc vẫn luôn gìn giữ một tấm lòng son, một trái tim nhân nghĩa để trở thành một đời anh hùng được các thế hệ sau kính ngưỡng.

Hệ thống tu tiên trong truyện:


Nhất Niệm Phái: Khai Linh - Huyền Linh - Thần Linh - Hư Nguyên - Diệu Nguyên - Thiên Nguyên -...

Phàm Nhân Tông: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư -...

Thanh Vân Môn: Ngọc Thanh Cảnh - Thượng Thanh Cảnh - Thái Thanh Cảnh -...

Hắc Phong Giáo: Hư Thần Cảnh - Nguyên Thần Cảnh - Đạo Thần Cảnh -...

Tứ Tuyệt Viện: Thái Hư - Thái Dịch - Thái Sơ - Thái Thủy - Thái Tố - Thái Cực -...

Vạn Hoa Cốc: Mai Hoa nhất biện ---> Mai Hoa cửu biện...