Hồn Thuật
Tác giả: Cửu Trảo Ma Long
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Cửu Trảo Ma Long

Hồn Thuật

Tác giả: Cửu Trảo Ma Long

Thể loại: Tiên Hiệp

Đại Việt là một đất nước nhiều bí ẩn...
Một nền văn minh cường thịnh...
Những chiến công lừng lẫy của dân tộc...
Những linh vật...
Những kỳ tích của nước non Đại Việt đang dần hé lộ trên con đường thuật pháp của nhân vật chính.

Danh sách chương