Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống
Tác giả: vvngựa
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: vvngựa

Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

Ân Chu Thiên như trong tiểu thuyết các nhân vật chính như thế, không hiểu ra sao xuyên qua Hồng Hoang, bất quá Chu Thiên đặt quyết tâm, hắn muốn lập hậu cung a ân, Hằng Nga, Nữ Oa, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu cái gì a Khái Khái.

:Đồng Nhân, Sảng Văn, Hậu Cung chủ.....

Danh sách chương