Khí Vũ Trụ
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Nga Thị Lão Ngũ

Khí Vũ Trụ

Địa cầu nguyên khí sống lại rồi, nhưng cái này thực không là địa cầu Linh khí sống lại câu chuyện,

Mà là một cái lang thang vũ trụ câu chuyện.

Danh sách chương