Kình Thiên Kiếm Đế
Tác giả: Đế Kiếm Nhất
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Đế Kiếm Nhất

Kình Thiên Kiếm Đế

Một đời thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, thải thiên kiêu, chiến đấu quần hùng, giết quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế!

“Thế giới này, nhất định lạnh run dưới chân ta!”

Danh sách chương