Lão Bà Ta Là Thánh Nữ
Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Đi làm gì sao?

Không phải vội đi cắm sừng cho hắn, mà là giấu đi hàng yêu trừ ma!

Giang Tả biết chân tướng, chỉ có thể thở dài số khổ...

Vì cuộc sống gia đình tươi đẹp, Giang Tả chỉ có thể âm thầm ra tay.

Hàng yêu trừ ma? Giữ gìn trật tự thiên địa? Không thành vấn đề, lão bà ta vui là được!

Danh sách chương