Lục Giới Phong Thần
Tác giả: Phong Tiêu Tiêu Hề
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Phong Tiêu Tiêu Hề

Lục Giới Phong Thần

Bối cảnh của câu chuyện được diễn ra ở thời kỳ thượng cổ, lục giới hỗn loạn, Thượng Cổ Thiên Đình quản thiên địa với duy nhất nhờ vào chí bảo Phong Thần bảng

Vậy mà Diệp Thần chỉ là một thiếu niên bình thường lại có được Cổ Thần khí Thái Cực Bát Quái đồ, cũng bắt đầ từ đó mà hắn cải thiên nghịch mệnh, một đường khải hoàn ca, lên như diều gặp gió.

Hắn tại trong nghịch cảnh mà quật khởi, bằng vào liên tục tao ngộ, cuồng thải lục giới anh tài, thành tựu cuồng tiên chi danh! Hắn đối với địch nhân thiết huyết vô tình, vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, vì hồng nhan..... (Xem đi sẽ biết tiếp)

__________

Cảnh giới tu luyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Luyện Hư, Độ Kiếp, Đại Thừa. (giống YY nhỉ)

Tiên cảnh tổng cộng chia làm bảy đại cảnh giới, phân biệt là Chân Tiên, Thiên Tiên, Thần Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên