Ly Thiên Đại Thánh
Tác giả: Người Bí Ẩn
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Người Bí Ẩn

Ly Thiên Đại Thánh

Đại thánh, một danh hào trong vạn giới chưa thần, vừa không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì, vừa là một tồn tại siêu thoát ra khỏi mọi thứ.

Danh sách chương