Nhân Sinh
Tác giả: Bachsactandiep
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Bachsactandiep

Nhân Sinh

Thể loại: ngôn tình, tiên hiệp 

Cuộc đời của con người rất dễ thay đổi

Cho dù là thành tiên hay thành ma, người vẫn là người

Bao nhiêu năm, từ một thiếu niên nhiệt huyết trở thành một kẻ thờ ơ với mọi chuyện

Từ một thiếu niên muốn cứu giúp chúng sinh trở thành một kẻ chỉ muốn đứng nhìn

Tu tiên hay tu ma? Có gì quan trọng

Dựa thiện ác, không dựa đạo tâm

Tình này, vốn đã không thể giữ lại

Vậy thì, cứ để nó trôi

Cam Dung ta, không oán không hối