Phong Thần Châu
Tác giả: Oa Ngưu Cuồng Bôn
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu

Tần Ninh là thiên tài sớm thức tỉnh Tinh Môn, nhưng bị người hãm hại, Tinh Môn bị đoạt, tu vi cũng hủy, nhưng từ đó mà mở ra phong ấn ký ức chín kiếp, tiếp tục hành trình kiếp thứ mười.

Vạn giới thành sách, tay ta cầm bút, soạn ra vô biên thế giới

Trăm vực là núi, lòng ta là biển, mở ra thần đạo thông thiên.

Danh sách chương