Sáng Thế Chi Thần Binh
Tác giả: Chi Anh
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Chi Anh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Thể loại: sắc hiệp. tiên hiệp.xuyên không,...

Một con người cường đại được sự giúp sức của sức mạnh bí ẩn khiến hắn một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm thần binh.

Cùng với  mỹ nữ chiêm bá vũ trụ.