Ta Thực Sự Siêu Hung
Tác giả: Thử Gian Đích Bạch Dương
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Thử Gian Đích Bạch Dương

Ta Thực Sự Siêu Hung

Ta gọi Hạ Phàm, mùa hè hạ, thiên thần hạ phàm phàm.

Sau đó ta phải nói sự tình, các ngươi ngàn vạn lần không nên cười.

Ta xuyên qua />
Nhưng ta trốn được trong núi sâu ẩn cư mười năm.

Mười năm a! Trọn mười năm! Trong mười năm này ta một bước cũng không dám ly khai.

Các ngươi biết mười năm này ta là làm sao sống sao?

Mười năm này ta mỗi ngày đều ở trong núi sâu liều mạng tu luyện, ta không phải muốn chứng minh chính mình có thật lợi hại, ta chỉ là muốn tố cáo nhân gia.

Danh sách chương