Tập Truyện Ngắn: Hoa Nở Rồi
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Thể loại: Đô Thị
Trạng thái: Minh Khai Dạ Hợp

Tập Truyện Ngắn: Hoa Nở Rồi

Bạn đang đọc truyện Tập Truyện Ngắn: Hoa Nở Rồi của tác giả Minh Khai Dạ Hợp. Cảnh đẹp không phải luôn thường trực

Thang trời cũng không phải chỉ bước hướng lên trên.

Ái nhân, lẽ nào không thể cùng nhau một đời một kiếp sao?