Tiên Tử Xin Tự Trọng
Tác giả: Cơ Xoa
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Cơ Xoa

Tiên Tử Xin Tự Trọng

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Danh sách chương