Tiên Võ Đế Tôn
Tác giả: Lục Giới Tam Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Lục Giới Tam Đạo

Tiên Võ Đế Tôn

[Tác giả Lục Giới Tam Đạo -- Thể loại: Tiên hiệp, Kiếm hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại ]

Chín ngàn năm trước, Chí tôn Tiên đế suất lĩnh trăm vạn thần tướng nhốt đánh vào thái cổ hồng hoang, nhưng không một người nào về, chỉ còn lại một sợi chân hỏa di lưu thế gian. Chín ngàn năm sau, Diệp Thần là một phế đồ của môn phái, bị đuổi ra khỏi tông môn, không nhà có thể về. Ở dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên lấy được chân hỏa, chàng bắt đầu bước lên con đường luyện võ tu tiên. Thế giới này là nơi thần ma tiên phật cùng tồn tại, đây là một niên đại chư thiên vạn vực hỗn loạn, Diệp Thần bắt đầu hành trình nghịch thiên của mình.

Danh sách chương