Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Tác giả: ĐinhChiểu
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: ĐinhChiểu

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Vũ trụ vô tận, tinh cầu vài nghìn, cường giả khắp nơi.

Từ xưa tới nay, trường sinh chính là thứ mà ai cũng truy cầu, nhưng liệu ai đã thành công?

Cường giả vạn người kính ngưỡng, khuấy đảo phong vân, cuối cùng lại chẳng thể thoát nổi cái chết.

Hắn là Tà Đế một đời, tỉnh dậy sau vạn năm ngủ say tiếp tục tìm kiếm mục đích của chính mình. 

Danh sách chương