Tiểu Tử Tu Tiên
Tác giả: Thái Nghi
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Thái Nghi

Tiểu Tử Tu Tiên

======= 

Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC Tiểu Tử Tu Tiên> tại TRUYENTR.INFO 

========

- Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động.
- Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống.
- Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là "Khò Khò".
- Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho hệ thống.
- Beep, sắp hết thời gian, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên sau 10 giây.
- Beep, thời gian đã hết, hệ thống chọn ngoại hình giao tiếp ngẫu nhiên: "con tắc kè"

Một con người và một hệ thống dâm đãng bắt đầu khuynh đảo đại lục.

Chương mới nhất

Danh sách chương