Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện
Tác giả: Hiên Viên Đế
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Hiên Viên Đế

Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp, dị giới 

Nội dung chính của câu chuyện kể  về nam chính vô tình được xuyên việt đến dị giới cùng với con đường quật khởi của thanh niên để thực hiện ước mơ của hăn là đưa Vạn Vực Thánh Tông đứng trên đỉnh thế giới.

Câu chuyện xoay quanh về Vạn Vực Thánh Địa, trong đó gồm có tất cả 14 thành viên của Vạn Vực Thánh Địa. 

Cảnh giới chia làm 10 tầng nha: Theo thứ tự: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tông, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Thần. Mỗi cái chia 9 Tầng Cảnh giới. 1>>>3 là sơ kỳ 4>>>6 là Trung kỳ 7>>>9 là Hậu kỳ. Yêu Thú Cấp độ Chia. Yêu Thú Cấp 1>>> Yêu Thú Cấp 10. Cấp...