Vô Trần
Tác giả: Tuyệt Vô Trần
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Tuyệt Vô Trần

Vô Trần

Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp, dị giới

Nội dung chính của truyện là kể về một con hồ ly trên con đường tu luyện để  trở thành sáng thế thần cố sự. 

Nhân vật chính là một con hồ ly nắm giữ thế gian hết thảy đẹp cố sự. Còn nó là đực hay cái thì mời đọc sẽ rõ.

1 Luyện thể 

2 Luyện khí 

3 Luyện hồn 

4 Toái Địa 

5 Phi Thiên 

6 Sinh tử 

7 Niết Bàn 

8Thánh vực 

9 Bán thần 

10 Hạ Thần 

11 trung vị thần 

12 Thượng vị thần

13 Thần tướng 

14 Thần Vương

15 Thần ĐẾ 

16 Thế giới chủ????